Xpojnt.COM

 §1 Obecná ustanovení
1. Xpojnt je.
2. Xpojnt je chat.
3. Xpojnt má chyby.
4. Xpojnt má méně chyb než jiné chaty.
5. Xpojnt je lepší.
6. Xpojnt je nejlepší.
7. Xpojnt je nepolitický a nenáboženský.
8. Xpojnt může používat každý člověk či ufoun, který neporuší žádnou část tohoto zákona.
9. Xpojnt není odpovědný za žádné škody způsobené si uživatelem, či způsobené uživatelem třetí straně, či třetí stranou uživateli, či třetí stranou třetí straně a ani čtvrté.
10. Tvůrcem Xpojntu je člověk.
11. Tvůrcem Xpojntu je lepší člověk.
12. Tvůrcem Xpojntu je ten nejlepší člověk.
13. Xpojnt má zákon.
14. Neznalost zákona neomlouvá.

 §2 Chatař
1. Chatař je každý chatující účastník chatu.
2. Chatař musí být při chatování živý, oživlý, mrtvý, čerstvě zesnulý či reinkarnovaný.
3. Chatař nemá právo na nic, pokud to zde není výslovně uvedeno.
4. Chataři může být odepřena možnost přístupu na Xpojnt či jinak omezena práva, pokud poruší kteroukoli část zákona.
5. Chatař nesmí jednat v rozporu se zákony České republiky.
6. Chatař nesmí nadávat, urážet, pomlouvat či obtěžovat jiné chataře. A to veřejně, šeptem, vzkazem či emailem.
7. Chatař nesmí hanit, pomlouvat či jinak poškozovat Xpojnt.
8. Chatař má právo hájit se, v případě porušení zákona.
9. Chatař musí mít smysl pro humor i pro nadsázku.
10. Chatař má právo umřít.
11. Chatař má právo se narodit či vyskytnout.
12. Chatař má právo na reinkarnaci bez zbytečného odkladu.
13. Chatař má právo množit se, klonovat se, souložit, porodit nebo jakýmkoli jiným způsobem zvyšovat počet chatařů.
14. Chatař má právo kdykoli přijít z Xpojntu, pokud se nejedná o bod 4.
15. Chatař má právo kdykoli odejít z Xpojntu.
16. Chatař má právo být svatý.
17. Chataři se dělí do tříd dle počtu bodů.
18. Chataři mají právo a potažmo i povinnost postupem času zaplnit planetu.
19. Chatař může mít své dny, nálady a biologické potřeby.
20. Chatař má právo umít se aspoň jednou za rok.
21. Chatař nesmí mládnout (a už vůbec ne před očima).
22. Chatař nesmí mluvit maďarsky, finsky a arabsky.
23. Chatař je povinen se smát.
24. Chatař má právo být členem RVHP.
25. Chatař je povinen dodržovat tento zákon.

 §3 Administrátor
1. Administrátor Xpojntu má práva.
2. Administrátor Xpojntu má omezená práva.
3. Administrátor Xpojntu má povinnosti a odpovědnost za své jednání.
4. Administrátor je člověk.
5. Administrátor je lepší člověk.
6. Administrátor je ten nejlepší člověk.
7. Administrátor je ale také chatař.
8. Administrátor nesmí porušovat zákony České republiky.
9. Administrátor nesmí porušovat zákon Xpojntu, stejně jako jakýkoli chatař.
10. V případě porušení zákona chatařem musí administrátor zakročit bez zbytečného odkladu, ovšem i zpětně.

 §4 Registrace
1. Chatař není povinnen se registrovat a nikdo nemá právo chataře k registraci nutit.
2. Chatař, který není registrován má omezená práva na chatu a znepřístupněny některé nadstandardní služby.
3. Chataři musí uvádět v registraci povinné údaje pravdivě jinak se vystavují božímu trestu.
4. Nepovinné údaje chatař zadavá na vlastní riziko.

 §5 Body
1. Registrovaní chataři získávají pobytem a mluvením na Xpojntu body.
2. Bod není k jídlu.
3. Bod není k pití.
4. Bod dětem do ruky nepatří.
5. Před použitím bod důkladně protřepejte.
6. Na základě rozhodnutí administrátora může chatař získat mimořádné body, je však velmi malá šance je tak získat.
7. Chatař platí z bodů daně.
8. Body se užívají k nákupu nadstandardních služeb.
9. Zrušením registrace chatař přichází o veškeré získané body.
10. Body nelze převádět na třetí ani čtvrtou osobu ani na jiného chataře.
11. Bod teoreticky nelze zpeněžit.
12. Bodem nezatopíš.
13. Čím víc bodů, tím líp.

 §6 Volby
1. Volby administrátorů probíhají tajně pod dohledem nejvyššího pána.
2. Volby vždy probíhají v pozitivním duchu.
3. Voleb se musí zúčastnit aspoň někdo.
4. Volba je provedena zdvihnutím paže, pronesením ano a stiskem tlačítka ENTER.
5. Volí vždy jen jeden, aby nedošlo k omylu a tím se i dosahuje nevídaného jednohlasného odsouhlasení.

 §7 Zákon
1. Starý zákon lze změnit jen novým zákonem.
2. Nejdříve je nutné dojít k názoru, že ve starém jsou jen kecy.
3. Zákon určuje nejvyšší (jako obvykle jednohlasným odsouhlasením).


 
  Beďar Hemeroid Zeman
  34% 33% 32%
 To velké červené na vašem zadku je?
 Celkem hlasovalo již 1305988 lidí.